Apie mus


Apie mus


Esame prie Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) veikianti visuomeninės paukščių stebėsenos (visuomeninio paukščių monitoringo) entuziastų – tyrėjų grupė. Mes manome, kad Lietuvos ateitis turi būti siejama ne su besaikiu ūkio intensyvinimu, o su palankiu gamtai ir ypač biologinei įvairovei ūkininkavimu, ir tik su darnia plėtra. Norime, kad žmogaus veikla ir poveikis aplinkai taptų labiau ekologiški, o ekologiškumo laipsnis būtų objektyviai vertinamas pasitelkiant biologinius indikatorius, ypač paukščius – jau plačiai pripažintą vieną geriausių biologinių indikatorių. Mes siūlome plačiau taikyti naujausius biologinės indikacijos metodus, o tyrimų rezultatus diegti praktinėje gamtosaugoje, gamtotvarkoje bei juos naudoti formuojant žemės ir miškų ūkio politiką. 

Todėl, norėdami kuo daugiau žinoti apie paukščių (pirmiausiai įprastų rūšių vietinių populiacijų) gausą ir jos pokyčius, nuo 1985 m. atliekame Lietuvoje besiveisiančių paukščių populiacijų gausos stebėsenos tyrimus.

Siekiame, kad mūsų visuomenė taptų ekologiškai sąmoningesne, kad daugiau savanorių tyrėjų dalyvautų LOD organizuojamose paukščių apskaitose (paukščių stebėsenoje). Taip pat siekiame labiau šviesti visuomenę, vienyti besidominčius biologine įvairove, paukščių žinovus bei ekspertus, kurie savo žinias ir dalį laisvalaikio sutiktų skirti paukščių apskaitoms bei jų buveinių kaitos vertinimu. Tikimės, jog mūsų deklaruojami siekiai bent dalinai sutampa su Jūsų norais, kurių vedini dirbate savo kasdieninius darbus ...

Daugiau pranešdami apie save bei apie kai kuriuos mūsų veiklos rezultatus norime patenkinti Jūsų žingeidumą, o taip pat Jus šiais klausimais sudominti. Jei Jums patinka mūsų deklaruojami ekologiškumo, darnumo principai ūkininkaujant, ir manote stokojantys bendraminčių, žinių, patirties, palaikymo ar ... tiesiog pripažinimo, mes siūlome savo pagalbą bei kviečiame bendradarbiauti. Norintiems prie mūsų prisijungti, bet dar dėl šio veiksmo abejojantiems, prašome rašyti renata.kiserauskaite@gmail.com arba petras.kurlavicius@birdlife.lt Tvirtai apsisprendusiems įsilieti į mūsų grupę ir dalyvauti paukščių apskaitose, siūlome šioje žiniatinklio svetainėje jau šiandien registruotis ir papildyti mūsų būrį.