Kodėl ir kam reikalinga parama, kaip remtiKODĖL IR KAM REIKALINGA PARAMA

Norime, kad visi suprastų, kad daugelį metų (nuo 1985 m.) visuomeniniais pagrindais dirbusių tyrėjų darbo rezultatai yra labai svarbūs viešojo intereso užtikrinimo požiūriu. Štai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau keletą kartų savo nutartyse yra pažymėjęs, kad viešasis interesas turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (pvz., aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas). Matydami, kad analogiškos kaip mūsų šiame projekte vykdomos stebėsenos rezultatai vis plačiau pradedami naudoti objektyviai vertinant įvairių ūkinių veiklų poveikį biologinei įvairovei, t.y. jų ekologiškumą, mes jaučiame pareigą viešai pasakyti, kad mūsų veikloje yra dalykų, kurių negalime padaryti vedini vien entuziazmo ir savanoriško darbo. Mūsų veikloje vis dar trūksta stabilumo – svarbiausio dalyko aplinkos stebėsenos projektuose. Štai vien per pastaruosius 15 veiklos metų, mes tik vieną kartą esame gavę paramą iš užsienio fondų ir taip pat vieną kartą vykdėme konkurso būdu gautą užsakomąjį nacionalinį projektą.
Gaudami paramos lėšų, mes galėtume tikrai padaryti daugiau. Biologiniai indikatoriai randa vis didesnį praktinį pritaikymą, todėl tikimės, kad anksčiau ar vėliau mūsų duomenys sudomins ne tik valstybines institucijas (ypač Aplinkos ministeriją, formuojant aplinkos, biologinės įvairovės, miškų apsaugos, saugomų teritorijų plėtros svarbiausias nuostatas), bet ir aplinkosaugos požiūriu pažangaus verslo atstovus.
Mes esame ekspertai pasakyti ar šiuo metu vykdoma žemės, miškų ūkio ar žuvininkystės veikla yra palanki biologinei įvairovei. Neabejojame, kad mūsų išvados artimiausiu metu bus pradėtos naudoti kuriant tvariai ūkininkaujančių įmonių įvaizdį, formuojant jų rinkodarą. Manome, kad laimės pirmieji, iniciatyviausi ...
Šiuo metu labiausiai trūksta lėšų plėtojant miškų ūkio veiklos biologinę indikaciją, vykdant stebėsenos darbus atokiausiuose šalies regionuose.

Jei matote galimybę paremti, turite idėjų bendradarbiauti, susisiekite su mumis (Petras.Kurlavicius@birdlife.lt 8 685 32652)