Paremk skirdamas 2 proc.Viena iš dabartinių aktualių mūsų problemų – paukščių stebėsenos (apskaitų) organizavimas nuošaliose vietovėse (kurios yra nutolusios nuo ddižiųjų šalies miestų). Kaip taisyklė, tokiose vietovėse gyvena labai mažai paukščius pažįstančių ir mūsų veikloje dalyvaujančių žmonių. Tik turėdami pakankamai lėšų ir kompensuodami jų patiriamas transporto išlaidas, mes galėsime į tokias vietoves nukreipti toli gyvenančius tyrėjus, Taigi, iš šios paramos gautos lėšos padėtų mums šalyje tolygiau paskirstyti stebėsenos vietoves. Čia mums gali padėti kiekvienas šalies dirbantysis. Detaliau žiūr. čia