Paukščiai nyksta ar gausėja?Paukščių populiacijų gausos pokyčiai Lietuvoje

Ilgalaikiai kai kurių rūšių paukščių besiveisiančių populiacijų gausos pokyčiai Lietuvoje pagal LOD įprastų paukščių stebėsenos projekto duomenis
(Pateikiami populiacijų gausos indeksai, o skliaustuose - jų standartinės paklaidos)

Rūšys "Populiacijų gausos indeksai
(1994-2013 m.)"
Baltasis gandras Ciconia ciconia 1,0005 (0,0015)
Pievinė lingė Circus pygargus 0,8242 (0,0551)*
Vištvanagis Accipiter gentilis 0,7802 (0,0964)*
Paukštvanagis Accipiter nisus 0,9293 (0,0392)
Paprastasis suopis Buteo buteo 0,9537 (0,0116)**
Jerubė Bonasa bonasia 0,8866 (0,0396)**
Kurapka Perdix perdix 0,8321 (0,0486)*
Griežlė Crex crex 1,0485 (0,0443)
Gervė Grus grus 1,1103 (0,0201)**
Pempė Vanellus vanellus 1,0033 (0,0177)
Uldukas Columba oenas 1,3154 (0,1289)*
Keršulis Columba palumbus 1,0133 (0,0072)
Paprastasis purplelis Streptopelia turtur 0,8698 (0,0248)**
Gegutė Cuculus canorus 1,028 (0,0072)**
Grąžiagalvė Jynx torquilla 1,053 (0,0205)**
Didysis genys Dendrocopos major 1,0264 (0,0083)**
Lygutė Lullula arborea 0,9321 (0,0208)**
Dirvinis vieversys Alauda arvensis 0,9713 (0,0036)**
Šelmeninė kregždė Hirundo rustica 0,9828 (0,0089)
Langinė kregždė Delichon urbica 0,9249 (0,0173)**
Pievinis kalviukas Anthus pratensis 0,9756 (0,0086)**
Miškinis kalviukas Anthus trivialis 0,9932 (0,009)
Baltoji kielė Motacilla alba 0,9744 (0,0084)**
Geltonoji kielė Motacilla flava 1,026 (0,025)
Karietaitė Troglodytes troglodytes 0,9844 (0,0086)
Erškėtžvirblis Prunella modularis 1,0609 (0,0204)**
Liepsnelė Erithacus rubecula 0,981 (0,0064)**
Lakštingala Luscinia luscinia 1,0361 (0,0114)**
Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros 1,0041 (0,029)
Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus 1,0298 (0,016)
Kiauliukė Saxicola rubetra 1,0354 (0,0098)**
Kūltupys Oenanthe oenanthe 0,8388 (0,0481)*
Juodasis strazdas Turdus merula 1,0356 (0,0059)**
Strazdas giesmininkas Turdus philomelos 1,0068 (0,0062)
Smilginis strazdas Turdus pilaris 1,0071 (0,0096)
Amalinis strazdas Turdus viscivorus 1,0113 (0,0168)
Margasis žiogelis Locustella naevia 1,1029 (0,0359)**
Upinis žiogelis Locustella fluviatilis 0,993 (0,0175)
Juodgalvė devynbalsė Sylvia atricapilla 1,0675 (0,0083)*
Sodinė devynbalsė Sylvia borin 1,0206 (0,0093)*
Rudoji devynbalsė Sylvia communis 0,9991 (0,0077)
Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca 1,0661 (0,0108)**
Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita 1,0116 (0,0054)*
Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix 1,0004 (0,0079)
Nykštukas Regulus regulus 0,9449 (0,0123)**
Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca 1,0136 (0,0133)
Mažoji musinukė Ficedula parva 0,9748 (0,0505)
Pilkoji musinukė Muscicapa striata 1,0173 (0,0197)
Juodoji zylė Parus ater 0,9666 (0,0137)*
Mėlynoji zylė Parus caeruleus 1,0317 (0,0125)*
Kuoduotoji zylė Parus cristatus 0,9662 (0,0136)*
Didžioji zylė Parus major 1,0048 (0,0066)
Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus 0,9718 (0,0222)
Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris 0,9724 (0,0242)
Bukutis Sitta europaea 1,0175 (0,0142)
Volungė Oriolus oriolus 1,0168 (0,0136)
Paprastoji medšarkė Lanius collurio 0,9787 (0,0186)
Kranklys Corvus corax 0,9639 (0,0092)**
Varna Corvus cornix 0,9305 (0,0078)**
Kovas Corvus frugilegus 0,7729 (0,0402)**
Kuosa Corvus monedula 0,9291 (0,0256)**
Šarka Pica pica 0,9715 (0,0119)*
Kėkštas Garrulus glandarius 1,0207 (0,0106)
Varnėnas Sturnus vulgaris 1,0201 (0,0097)*
Naminis žvirblis Passer domesticus 0,9271 (0,016)**
Karklažvirblis Passer montanus 0,9988 (0,0105)
Kikilis Fringilla coelebs 0,9912 (0,0039)*
Žaliukė Carduelis chloris 0,9999 (0,0108)
Dagilis Carduelis carduelis 0,9543 (0,0117)**
Alksninukas Carduelis spinus 1.003 (0,0219)
Čivylis Carduelis cannabina 0,9829 (0,0135)
Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus 0,9827 (0,0183)
Svilikas Coccothraustes coccothraustes 0,991 (0,0186)
Geltonoji starta Emberiza citrinella 0,9828 (0,0054)**
Nendrinė starta Emberiza schoeniclus 0,9592 (0,0145)**

 

Aiškinimai:

Raudona spalva pažymėtos rūšys, kurių besiveisiančios populiacijos analizuojamu laikotarpiu sumažėjo (nyko) vidutiniškai arba žymiai. Mėlyna spalva pažymėtos rūšys, kurių besiveisiančios populiacijos analizuojamu laikotarpiu išaugo (padidėjo) vidutiniškai arba žymiai.

Matematiniu požiūriu populiacijos gausos indeksas  yra populiacijos metinio indekso (išreiškiamas procentais) reikšmes lyginančios tiesės polinkis (polinkio koeficientas). Praktiškai arba taikomuoju požiūriu pagal šio rodiklio reikšmę galima daryti išvadą apie populiacijos gausos pokytį arba populiacijos gausos trendą (populiariai sakoma, ar rūšis gausėja, retėja, ar jos gausa yra daugmaž stabili). Šios išvados pagrįstumas dar priklauso ir nuo standartinės paklaidos. Taigi, jei populiacijos gausos indekso reikšmė yra 1, tai nagrinėjamu laikotarpiu (mūsų aptariamu atveju – 1994-2013 metais) jos gausa nepakito (populiariai sakoma, kad rūšies gausa nepakito). Jei, pvz., gausos indeksas antraisiais metais yra 1,08, praktiškai tai reiškia, kad analizuojama populiacija per metus vidutiniškai pagausėjo 8 proc. Toliau, pvz., logiškai sektų, kad trečiaisiais metais populiacijos gausa vėl padidėjo 8 proc., arba per trejus metus ji padidėjo 17 proc. (pirmi metai – 1,0 arba 100 proc.; antri metai – 1,08 proc.; treti metai 1,08x1,08=1,17, ir tai rodo, kad populiacija padidėjo 17 proc. Panašiai galima paskaičiuoti kiek populiacijos gausa padidėjo (pasikeitė) per konkretų laiko tarpą. Analogiškai, jei, pvz., populiacijos gausos indekso reikšmė yra 0, 93, tai reiškia, kad analizuojamu laikotarpiu rūšies populiacija vidutiniškai mažėjo 7 proc. per metus. Norint padaryti išvadą kurios iš analizuojamų populiacijų gausa kinta labiau, reikia palyginti jų gausos indeksų reikšmes. Žinotina, kad iš gausėjančių populiacijų gausėja labiau ta, kurios koeficiento reikšmė yra didesnė. Pvz., dviejų populiacijų (populiariai dažnai sakoma rūšių) gausos indeksai yra 1,1 (pirmosios) ir 1,2 (antrosios). Šiuo atveju labiau auga antroji populiacija (vidutiniškai 20 proc. per metus). Tuo tarpu jei mažėjančių populiacijų indeksai  yra 0,9 (pirmosios) ir 0,8 (antrosios), tai labiau nyksta antroji (vidutiniškai 20 proc. per metus).

Paukščių populiacijų gausos pokyčiai Europoje

Ilgalaikiai kai kurių rūšių paukščiųbesiveisiančių populiacijų gausos pokyčiai Europoje pagal Europos įprastųpaukščių stebėsenos (PECBM) projekto duomenis*
(Pateikiami populiacijų gausos pokyčio koeficientai, o skliaustuose - jų standartinės paklaidos)

Rūšys Laikotarpiai, m.
1980-2009 1990-2009
Paukštvanagis Accipiter nisus 1.001 (0.0084) 0.9836 (0.0178)
Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris 1.0005 (0.0028) 1.0064 (0.0038)
Ežerinė nendrinukė Acrocephalus schoenobaenus 1.0043 (0.0037) 1.0078 (0.0049)
Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus 0.9966 (0.0022) 0.9933 (0.0046)
Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus 1.0089 (0.0048) 1.0056 (0.0115)
Dirvinis vieversys Alauda arvensis 0.9819 (0.001) 0.9858 (0.0016)
Didžioji antis Anas platyrhynchos 1.0113 (0.0019) 0.9987 (0.0029)
Pievinis kalviukas Anthus pratensis 0.9733 (0.0042) 0.9616 (0.0038)
Miškinis kalviukas Anthus trivialis 0.9734 (0.001) 0.9803 (0.0015)
Čiurlys Apus apus 0.9983 (0.0044) 1.0102 (0.0111)
Pilkasis garnys Ardea cinerea 1.0325 (0.0034) 1.0246 (0.0042)
Jerubė Bonasa bonasia 0.9912 (0.0064) 0.9914 (0.0072)
Paprastasis suopis Buteo buteo 1.0235 (0.0031) 0.9911 (0.0049)
Čivylis Carduelis cannabina 0.9651 (0.0039) 0.9519 (0.0069)
Dagilis Carduelis carduelis 1.0201 (0.0036) 1.0024 (0.0064)
Žaliukė Carduelis chloris 1.0062 (0.0026) 0.9945 (0.0045)
Alksninukas Carduelis spinus 0.9879 (0.003) 0.9822 (0.0029)
Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus 0.9958 (0.0024) 0.97 (0.003)
Liputis Certhia familiaris 0.9994 (0.0023) 0.9964 (0.0026)
Baltasis gandras Ciconia ciconia3) 1.039 (0.0134) 1.0201 (0.0099)
Nendrinė lingė Circus aeruginosus 1.0436 (0.0067) 0.9986 (0.0053)
Svilikas Coccothraustes coccothraustes 1.0163 (0.0054) 0.9854 (0.0051)
Uldukas Columba oenas 1.0085 (0.0047) 1.0111 (0.0125)
Keršulis Columba palumbus 1.0185 (0.0021) 1.0179 (0.0019)
Kranklys Corvus corax 1.0221 (0.0039) 1.0172 (0.0034)
Varna Corvus corone&cornix 1.0061 (0.002) 1.0046 (0.0024)
Kovas Corvus frugilegus 1.0116 (0.0035) 1.0057 (0.0044)
Kuosa Corvus monedula 0.9878 (0.0045) 0.973 (0.0085)
Gegutė Cuculus canorus 0.9887 (0.0017) 0.9951 (0.0039)
Gulbė nebylė Cygnus olor 1.0181 (0.0035) 1.015 (0.0033)
Langinė kregždė Delichon urbicum 0.9849 (0.0057) 0.9856 (0.0104)
Didysis genys Dendrocopos major 1.0163 (0.0017) 1.0211 (0.0044)
Vidutinis genys Dendrocopos medius1)   1.0181 (0.0102)
Mažasis genys Dendrocopos minor 0.9653 (0.0208) 0.9567 (0.0419)
Juodoji meleta Dryocopus martius 1.0164 (0.0048) 1.0204 (0.013)
Geltonoji starta Emberiza citrinella 0.9844 (0.001) 0.9899 (0.0017)
Nendrinė starta Emberiza schoeniclus 0.9931 (0.0019) 0.9904 (0.0032)
Liepsnelė Erithacus rubecula 1.0129 (0.0009) 1.0096 (0.0017)
Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca 0.9908 (0.0014) 0.9892 (0.0018)
Kikilis Fringilla coelebs 1.0016 (0.0006) 0.9985 (0.0009)
Perkūno oželis Gallinago gallinago 0.9796 (0.003) 0.9987 (0.0036)
Nendrinė vištelė Gallinula chloropus 1.0062 (0.0027) 1.0078 (0.0058)
Kėkštas Garrulus glandarius 1.0083 (0.0025) 1.0175 (0.0068)
Tošinukė Hippolais icterina 0.9836 (0.0021) 0.9868 (0.0026)
Šelmeninė kregždė Hirundo rustica 0.9941 (0.0033) 0.9816 (0.0052)
Grąžiagalvė Jynx torquilla 0.9662 (0.0069) 0.979 (0.0102)
Paprastoji medšarkė Lanius collurio 1.0052 (0.005) 1.0095 (0.0088)
Upinis žiogelis Locustella fluviatilis3) 0.9853 (0.0068) 0.9821 (0.0097)
Margasis žiogelis Locustella naevia 1.0014 (0.0055) 1.0013 (0.0062)
Lygutė Lullula arborea 1.0328 (0.0132) 1.0038 (0.0097)
Lakštingala Luscinia luscinia 1.0112 (0.003) 1.0139 (0.0053)
Baltoji kielė Motacilla alba 0.9955 (0.002) 0.9896 (0.0047)
Geltonoji kielė Motacilla flava 0.9696 (0.0115) 0.9894 (0.0115)
Pilkoji musinukė Muscicapa striata 0.9833 (0.0045) 0.991 (0.0095)
Riešutinė Nucifraga caryocatactes 0.9999 (0.0117) 0.9718 (0.017)
Kūltupys Oenanthe oenanthe 0.9618 (0.0077) 0.9564 (0.0031)
Volungė Oriolus oriolus3) 1.0041 (0.0048) 1.0132 (0.0083)
Juodoji zylė Parus ater 0.9946 (0.0051) 0.986 (0.0123)
Mėlynoji zylė Parus caeruleus 1.013 (0.0015) 1.0176 (0.0036)
Kuoduotoji zylė Parus cristatus 0.9899 (0.0038) 0.9909 (0.003)
Didžioji zylė Parus major 1.0033 (0.0009) 1.0089 (0.0018)
Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus 0.9677 (0.0032) 0.9816 (0.0071)
Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris 0.9839 (0.0038) 1.0018 (0.0095)
Naminis žvirblis Passer domesticus 0.9763 (0.003) 0.9962 (0.004)
Karklažvirblis Passer montanus 0.9807 (0.0042) 0.9877 (0.009)
Kurapka Perdix perdix 0.9362 (0.0097) 0.9357 (0.0159)
Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros3) 1.0089 (0.005) 1.0024 (0.0067)
Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus 1.007 (0.0025) 1.0145 (0.0059)
Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita 1.0201 (0.0012) 0.9956 (0.0017)
Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix 0.9789 (0.0022) 0.9722 (0.0033)
Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus 0.9846 (0.0008) 0.9827 (0.0013)
Šarka Pica pica 0.9888 (0.0026) 0.9625 (0.0052)
Pilkoji meleta Picus canus3) 1.0181 (0.0172) 0.9855 (0.0096)
Erškėtžvirblis Prunella modularis 0.9855 (0.0014) 0.99 (0.0024)
Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula 0.9831 (0.0028) 0.9714 (0.0052)
Nykštukas Regulus regulus 0.9848 (0.0016) 0.9744 (0.0023)
Kiauliukė Saxicola rubetra 0.9813 (0.0062) 1.0004 (0.0036)
Bukutis Sitta europaea 1.0142 (0.0029) 1.0019 (0.0072)
Pietinis purplelis Streptopelia decaocto 1.0167 (0.0037) 1.0532 (0.0036)
Paprastasis purplelis Streptopelia turtur 0.9611 (0.0029) 0.9907 (0.0046)
Varnėnas Sturnus vulgaris 0.9799 (0.0029) 0.9923 (0.0032)
Juodgalvė devynbalsė Sylvia atricapilla 1.0294 (0.0012) 1.0229 (0.002)
Sodinė devynbalsė Sylvia borin 0.9941 (0.0012) 0.9945 (0.0023)
Rudoji devynbalsė Sylvia communis 1.0119 (0.0013) 1.0075 (0.0019)
Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca 1.0023 (0.002) 1.0045 (0.0022)
Karietaitė Troglodytes troglodytes 1.0195 (0.0011) 1.0126 (0.0015)
Juodasis strazdas Turdus merula 1.011 (0.001) 1.0106 (0.0011)
Strazdas giesmininkas Turdus philomelos 1.0035 (0.0009) 1.0149 (0.0012)
Smilginis strazdas Turdus pilaris 1.0032 (0.0018) 0.9872 (0.0021)
Amalinis strazdas Turdus viscivorus 0.9913 (0.0031) 0.994 (0.0043)
Kukutis Upupa epops3) 1.037 (0.0522) 1.0005 (0.0189)
Pempė Vanellus vanellus 0.9694 (0.0031) 0.9824 (0.0051)Aiškinimai:

Paruošta pagal: http://www.ebcc.info/index.php?ID=457 [2012 m. sausio 26 d.]
Matematiniu požiūriu populiacijos gausos pokyčio koeficientas yra populiacijos metinio indekso (proc.) reikšmes lyginančios tiesės polinkis (polinkio koeficientas). Praktiškai arba taikomuoju požiūriu pagal šio rodiklio reikšmę galima daryti išvadą apie populiacijos gausos pokytį arba populiacijos gausos trendą (suprasti ar rūšis gausėja, retėja, ar jos gausa yra daugmaž stabili). Šios išvados pagrįstumas dar priklauso ir nuo standartinės paklaidos. Taigi, jei populiacijos gausos pokyčio koeficiento reikšmė yra 1, tai nagrinėjamu laikotarpiu jos gausa nepakito (populiariai sakoma, kad rūšies gausa nepakito). Jei, pvz., gausos pokyčio koeficientas (dar sakoma rūšies gausos trendas) antraisiais metais yra 1,08, praktiškai tai reiškia, kad analizuojama populiacija per metus vidutiniškai pagausėjo 8 proc. Toliau, pvz., logiškai sektų, kad trečiaisiais metais populiacijos gausa vėl padidėjo 8 proc., arba per trejus metus ji padidėjo 17 proc. (pirmi metai – 1,0 arba 100 proc.; antri metai – 1,08 proc.; treti metai 1,08x1,08=1,17, ir tai rodo, kad populiacija padidėjo 17 proc. Analogiškai, jei, pvz., populiacijos gausos pokyčio koeficiento reikšmė yra 0,93, tai reiškia, kad analizuojamu laikotarpiu rūšies populiacija vidutiniškai sumažėja 7 proc. per metus.
Norint padaryti išvadą kurios iš kelių aptariamų populiacijų gausa kinta labiau, reikia palyginti jų gausos pokyčio koeficientų reikšmes. Žinotina, kad iš gausėjančių populiacijų gausėja labiau ta, kurios koeficiento reikšmė yra didesnė. Pvz., dviejų populiacijų (populiariai dažnai sakoma rūšių) gausos pokyčio koeficientai yra 1,1 (pirmosios) ir 1,2 (antrosios). Šiuo atveju labiau auga antroji populiacija (vidutiniškai 20 proc. per metus). Tuo tarpu jei mažėjančių populiacijų pokyčio koeficientai yra 0,9 (pirmosios) ir 0,8 (antrosios), tai labiau nyksta antroji (vidutiniškai 20 proc. per metus).
Lyginančiosios tiesės polinkio koeficiento reikšmės gali būti skirstomos į 6 kategorijas. Kategorija priklauso nuo polinkio koeficiento ir jo 95 proc. pasikliautinio intervalo reikšmių (koeficiento reikšmė ±1,96 x koeficiento standartinė paklaida).
Žymus populiacijos padidėjimas (angl. strong increase) - populiacija auga daugiau nei 5 proc. per metus (faktiškai reiškia, kad per 15 metų ji padvigubėja). Kriterijus: apatinė pasikliautinojo intervalo riba >1,05.

  • Vidutinis populiacijos padidėjimas (angl. moderate increase) - ji padidėja, bet mažiau nei 5 proc./metus. Kriterijus: 1,00 < apatinė pasikliautinojo intervalo riba <1,05.
  • Populiacija stabili (angl. stable) - ji didėja ar mažėja mažiau nei 5 proc. per metus, o pokyčiai statistiškai nereikšmingi. Kriterijus: viršutinė pasikliautinojo intervalo riba < 1,00, o apatinė > 0,95.
  • Populiacijos pokyčiai nereikšmingi (angl. uncertain) - populiacija didėja ar mažėja mažiau nei 5 proc. per metus, o pokyčiai statiškai nereikšmingi. Kriterijus: viršutinė pasikliautinojo intervalo riba > 1,05, o apatinė < 0,95.
  • Vidutinis populiacijos sumažėjimas (angl. moderate decline) - populiacija sumažėja, bet mažiau nei 5 proc. per metus. Kriterijus: 0,95
  • Žymus populiacijos sumažėjimas (angl. strong decrease) - populiacija sumažėja daugiau nei 5 proc. per metus (faktiškai reikštų, kad per 15 metų populiacija sumažėja per pusę). Kriterijus: apatinė pasikliautinojo intervalo riba < 0,95.