Paukščių balsų audio įrašaiPAUKŠČIŲ PAŽINIMAS IŠ BALSŲ

Apie paukščių pažinimą iš jų balsų

Norint nepriekaištingai pažinti paukščius, reikia juos mokėti pažinti iš balsų. Kai kurių rūšių paukščių giesmės yra unikalios, ir pagal jas nustatyti giedančio paukščio rūšį nesudėtinga. Vienas geriausių tokių rūšių pavyzdžių galėtų būti pilkoji pečialinda. Vykdant paukščių apskaitas stebėsenos ar kitais tikslais pilkąją pečialindą bei kitas pečialindų rūšis skirti iš jų tuoktuvinės giesmės tiesiog būtina mokėti. Mat gamtoje daugumą pečialindų rūšių patikimai skirti iš išvaizdos apskritai nėra įmanoma. Apskaitų metu paukščių rūšis reikia nustatyti greit, todėl pečialindų rūšys gamtoje nustatomos beveik vien iš jų giesmių. Paukščių apskaitų metu iš giesmių nustatoma dauguma vištinių, pelėdinių, geninių paukščių būrių, vištelinių, gervinių, tilvikinių, karvelinių, strazdinių, devynbalsinių (ne tik pečialindos) šeimų rūšių.
Paukščių balsai gali būti skirstomi į tuoktuvinius balsus (giesmes) ir į bendravimo signalus. Žinoma, toks skirstymas nėra visiškai profesionalus, nes skirtumai tarp vadinamų tuoktuvinių giesmių ir bendravimo balsų ne visoms rūšims lengvai identifikuojami. Giesmių, kaip ir bendravimo signalų, pagalba paukščiai perduoda informaciją (dažniausiai vieni kitiems). Daugumos paukščių tuoktuviniai balsai yra girdimi tik veisimosi metu. Todėl vykdant besiveisiančių paukščių apskaitas ypač svarbu mokėti rūšis skirti pagal giesmes.
Daugelis pradedančiųjų domėtis paukščių pažinimu pradžioje apskritai abejoja savo gebėjimais pažinti juos iš balsų. Kai kas galvoja, kad norint pakankamai gerai paukščius pažinti iš jų balsų, būtina turėti labai gerą muzikinę klausą. Tačiau taip galvoti nėra pagrindo. Pripažinta, kad nors muzikinė klausa yra naudinga, siekiant išmokti paukščius pažinti pagal jų balsus, tačiau tai nėra būtina. Visiškai akivaizdu, kad paukščius pažinti pagal jų balsus pilnai gali ir muzikinės klausos neturintys asmenys.

Kas žinotina norint išmokti paukščius pažinti pagal jų giesmes

Mokintis pažinti paukščius pagal jų giesmes galima keliais būdais. Plačiausiai šiuo metu paplitęs yra savarankiškas mokymasis pagal paukščių giesmių audio įrašus. Vienu atveju klausomasi ne gamtoje, o audio grotuvo, ausinių pagalba visur, kur galima ir pakankamai dažnai, kai tik tam yra laiko. Pirminiame mokymosi etape geriausia klausyti įrašų, kur kartu pasakoma ir paukščių rūšis. Antrajame etape geriau naudoti tokius įrašus, kai paukščių rūšys neįvardijamos, t.y. jas galima spėti.
Neteko rasti edukologų patarimų kaip reikėtų mokintis paukščius pažinti iš jų giesmių. Tikriausiai kiekvienas turėtų atrasti sau labiausiai tinkamą būdą, metodą. Vieni teigia, kad mokindamiesi klausėsi iš eilės panašiai giedančių rūšių paukščių giesmių ir bandė sau nustatyti esminius skirtumus, besiskiriančias frazes. Šiuo požiūriu tikrai verta paskaityti morališkai nepasenusiuose vadovuose paukščiams pažinti, ar nėra ko nors parašyta išskirtinio apie atskirų rūšių paukščių giesmes. Jei nurodyta kas nors svarbaus, reikėtų praktiškai „pajausti“, rasti nurodytus ypatumus, skirtumus ir pan.
Labai vertinga kuo daugiau bendrauti su kitais specialistais, kurie jau gerai pažįsta paukščius iš jų giesmių. Keletas bendrų išvykų ir abejotinų dalykų pasiaiškinimas dažniausiai labai yra naudingas, nes mokymosi procesas paspartėja, pavyksta sumažinti mokymosi klaidų, atsiranda didesnis pasitikėjimas savimi.
Deja, reikia pripažinti, kad yra ir tokių paukščių rūšių, kurių giesmės, o dar dažniau bendravimo signalai yra labai panašūs, ir juos skirti sunku. Todėl norint geriau pažinti paukščius iš jų balsų, verta turėti žinių ir apie jų buveines (įvairių rūšių gyvenamąsias vietas) bei elgesio ypatumus. Kartais šios žinios labai padeda tiksliai įvardinti paukščių rūšį.

Kur mokymosi reikmėms gauti paukščių balsų audio įrašų?

Kaip tikriausiai dauguma bent šiek tiek besidominčių paukščiais žino, daug paukščių giesmių įrašų galima rasti žiniatinklyje. Tačiau aklai pasitikėti žiniatinkliu neverta. Mat kai kurių rūšių giesmės įvairiose jų veisimosi arealo vietovėse gali šiek tiek skirtis (sakoma, kad jų giesmės yra savotiški dialektai, „tarmės“). Net iš kolegų Lietuvoje teko girdėti nusiskundimų, kad BirdLife International, Lietuvos ornitologų draugijos bei mūsų projekto koordinatorių mokymo reikmėms platinamų paukščių balsų, giesmių įrašai yra nepakankamai kokybiški, nes Lietuvoje kai kurių rūšių paukščiai gieda „šiek tiek kitaip“.  Su tokia nuomone nesutikti negalima, tačiau šiems skirtumams akcentuoti, manome, tikrai reikalinga gera muzikinė klausa.
Taigi, pasiryžusiems mokintis paukščius pažinti iš balsų ir dalyvauti atliekant paukščių apskaitas, mes atsiųsime paukščių balsų mokomuosius įrašus.
 
Lietuvoje įrašyti paukščių balsai

Galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime puikų paukščių giesmių specialistą – Vidmantą Blažį, kuris daug metų savo laisvalaikį skiria paukščių giesmių įrašymui gamtoje. Todėl visi norintys pasitikrinti turimų paukščių giesmių įrašų kokybę, kiek jie atitinka Lietuvoje padarytiems įrašams, gali pasitikrinti Vidmanto Blažio išleistuose gamtos garsų, paukščių balsų kompaktiniuose diskuose. Daugiau informacijos apie Vidmanto Blažio išleistus gamtos garsų, paukščių balsų kompaktinius diskus galite rasti adresu http://www.gamtosgarsai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7