Įvyko mokomasis seminaras, skirtas besidomintiems įprastų perinčių paukščių stebėsena ir apskaitomis


Visi, besidomintys perinčių paukščių stebėsena (monitoringu) ir apskaitomis, šių metų balandžio 13 d. rinkomės Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Šiemet susirinko 9 entuziastai.Džiugu, kad turėjome jaunąjį (14 metų) dalyvį. Susirinkusieji susipažino su LOD Įprastų paukščių stebėsenos projekte taikomos metodikos ypatumais, darbų apimtimis, sukurtos duomenų bazės subtilybėmis. 

Vėlai vakare važiavom paklausyti naktinių balsų. Girdėjom net keleto lutučių malonų ausiai upsėjimą, išgirdom ir naminės pelėdos patelės kvaksėjimą. Kiek pailsėję su užsidegimu dar prieš balandžio 14 d. aušrą skubėjom link Dubravos rezervatinės apyrudės. Pastangos buvo vainikuotos – išgirdom ir žvirblinę pelėdą. Vėliau sekė praktinė treniruotė vykdant įprastų paukščių stebėseną. Praktiškai atlikome apskaitas Girionių apylinkių miškingame ir agrariniame kraštovaizdžiuose. Seminaro vedėjai: P.
Kurlavičius, J. Miškinis ir R. Kiserauskaitė, 
Lietuvos ornitologų draugija Jei dar atsirastų norinčių
dalyvauti LOD įprastų paukščių stebėsenoje, prašome rašyti
el. paštu renata.kiserauskaite@birdlife.lt ir petras.kurlavicius@birdlife.lt.Su Jumis, kaip ir
su tais, kurie projekte jau dalyvauja, tik neatvyko į mokomąjį seminarą, bus
bendraujama individuliai.