Svarbiausios sąvokos


Apie aplinkos stebėseną, biologinę indikaciją ir biologinius indikatorius


Daugumoje Europos valstybių biologinei indikacijai (biologinė indikacija – aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į tą poveikį) reikalingi duomenys gaunami pagal aprobuotas metodikas stebint paukščius, t.y. vykdant vadinamą įprastų paukščių vietinių populiacijų gausos stebėsenos (monitoringo) programą (aplinkos stebėsena arba monitoringas – vieninga duomenų rinkimo sistema, tikslu ilgą laiką tirti stebėti, analizuoti ir prognozuoti aplinkos pokyčius). Kalbininkai rekomenduoja vartoti terminą “stebėsena”, tačiau šalies teisiniuose aktuose ir su jų taikymu praktikoje susijusiuose leidiniuose (tame tarpe metodiniuose) dažnai vartojamas terminas “monitoringas”. Mes šioje svetainėje vartojame stebėsenos sąvoką.

Biologiniai indikatoriai arba bioindikatoriai [gr. bios – gyvybė, lot. indicator – rodytojas] – aplinkos ar jos komponentų būklės pokyčių (biologinės indikacijos) išaiškinimo tikslu stebimi biologiniai objektai

Plačiau žiūr. čia