Su kuo bendraujame ir bendradarbiaujame?SU KUO BENDRAUJAME IR BENDRADARBIAUJAME?

 • su tais, kas vykdo paukščių stebėseną kitose šalyse,
 • kuria ir tobulina paukščių gausos stebėsenos metodus bei šias veiklas Europoje koordinuoja,
 • kas naudoja mūsų rezultatus,
 • su visais, kam įdomi mūsų veikla ar jos rezultatai.

 
Europos paukščių apskaitų taryba (EPAT; angl. EBCC; European Bird Census Council)

 Tai yra tarptautinė asociacija, vienijanti ornitologus, bendradarbiaujančius ieškant įvairių būdų, metodų, kaip pagerinti paukščių stebėsenos darbą. Tikimasi, kad stebėsenos rezultatai padės gerinti paukščių populiacijų Europoje valdymą bei išsaugojimą.

 EPAT svarbiausi tikslai (pagal: http://www.ebcc.info/what.html ):

 • burti ornitologus, kurie domisi paukščių paskirstymo tyrimais, paukščių gausa ir jos dinamika Europoje,
 • skatinti paukščių populiacijų gausos stebėseną, reikalingą reguliuojant paukščių populiacijų gausą ir gerinant jų apsaugą,
 • teikti informaciją, kurią panaudodamos atitinkamos institucijos galėtų planuoti, keisti savo veiklą, tuo gerindamos paukščių populiacijų apsaugą,
 • skatinti biologinių indikatorių naudojimą saugant Europos kraštovaizdžius ir biologinę įvairovę,
 • skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp organizacijų, institucijų ir asmenų, suinteresuotų paukščių populiacijų gausos stebėsena ir jų pasiskirstymo tyrimais,
 • kas 3 - 4 metai organizuoti dideles tarptautines konferencijas,
 • bendradarbiauti su tarptautinėmis ornitologų ir gamtosaugos organizacijomis ir skatinti ryšius tarp ornitologų, kraštovaizdžio planuotojų ir politikų,
 • rūpintis tarptautiniais projektais, ypač kuriant nacionalinius Europos paukščių atlasus ir vykdant stebėsenos programas.

Bendradarbiaujant su EPAT galime gauti metodines konsultacijas, Lietuvos ĮPGS projekto atstovai (taip pat paukščių paplitimo atlaso koordinatoriai) gali dažniausiai nemokamai dalyvauti tarptautiniuose seminaruose ir kelti savo kvalifikaciją. Tikimės, kad artimiausiu metu EPAT naudos Lietuvos ĮPGS projekto duomenis teikiant ES statistikos institucijai EUROSTAT informaciją apie paukščių populiacijų indeksus bei kaimo paukščių populiacijų indikatorius.

Lietuvos žemės ūkio ministerija

Jau keletą pastarųjų metų su Lietuvos žemės ūkio ministerija palaikome gerus dalykinius santykius. Jie užsimezgė tuo metu kai Lietuvos ornitologų draugija 2006-2008 m. tarptautinį projektą, skirtą pajėgumų didinimui, šalyje kuriant ir naudojant laukinių paukščių indikatorių, kaip priemonę aplinkos politikai keisti ir Biologinės įvairovės konvencijos įsipareigojimams pasiekti bei siekiant ES tikslų iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Ministerijos atstovai dalyvavo mūsų organizuotuose seminaruose, aptarėme kaip ši veikla galėtų būti šalyje plėtojama.

2010-2011 metais konkurso būdu LOD laimėjo Lietuvos žemės ūkio ministerijos skelbtą konkursą projektui „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacijų žemės ūkio naudmenose“ identifikavimas 2010–2011 metais“ vykdyti. Tikimės, kad šis bendradarbiavimo etapas nebus paskutiniu.

 Kitos institucijos

Bendraujame su visomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kuomet tikimės, jog tai gali būti naudinga mūsų veiklai, gerinant paukščių populiacijų būklę bei atitinka LOD veiklos statutines nuostatas.

Biologiniai indikatoriai randa vis didesnį praktinį pritaikymą, todėl tikimės, kad anksčiau ar vėliau mūsų duomenys sudomins ir Aplinkos ministeriją (ypač formuojant aplinkos, biologinės įvairovės, miškų apsaugos, saugomų teritorijų plėtros svarbiausias nuostatas).